Arkaden

Arcad­e­mask­i­nen min er mitt andre bygge­pros­jekt og jeg er MEGET fornøyd med resul­tatet. Jeg bygget den med tanke på tradis­jonelle arcade­spill, men takket være den flek­si­ble kon­trolleren og den glimm­rende fron­tenden har jeg også installert emu­la­tor­er for Nin­ten­do, Super Nin­ten­do, Nintendo64, Sega Mas­ter Sys­tem og Playsta­tion. Totalt dri­ver arca­den 4372 spill fordelt på de overnevnte sys­temene

Jeg bruk­te ikke mer enn 1500 kr på å bygge den, men det var for­di jeg hadde nesten alt av mate­ri­ale fra før av. Det eneste jeg måtte kjøpe inn var kon­trolleren og mal­ing. Alt av plater stjal jeg fra min far, og hard­waren hadde jeg liggende. Den kjør­er en sliten Pentium2, 512 ram og et skjermko­rt med 128MB (husker ikke mer­ket i farten). Av soft­ware har bok­sen føl­gende å by på:

Sys­temMame32
Game­Ex

Win­dowsXP
Emu­la­tor­er Nestopia (Nin­den­to NES)
Zsnes (SuperN­in­ten­do SNES)
ePSXe (Playsta­tion 1&2)
Project 64 (Nintendo64)
Fusion (Sega Mas­ter Sys­tem II)
Antall SpillNES (2176)
SNES (1009)
Playsta­tion (50)
N64 ( 291)
SMS II (417)
Arcade (429)

Arcade­spil­lene styres med arcadekon­trol­lene (X‑Arcade Tank­stick) og alle emu­la­torene spilles med orig­i­nalkon­trollere(!)

Det er ikke veldig vanske­lig å bygge en slik arcad­e­maskin, men denne har jeg laget helt selv, alt­så uten noen guider noe som førte til litt mer prøv­ing og feil­ing (spe­sielt feil­ing) enn når jeg bygget poker­bor­det. Jeg går med plan­er om å bygge en ny da jeg etter å ha brukt mask­i­nen en stund har fun­net en del løs­ninger som vil fun­gere bedre. Mye moro!

Spørsmål eller feed­back på arcad­e­mask­i­nen kan sendes via kon­tak­t­skje­ma her på siden!

Kabi­net­tet
…er bygget i kryssfin­er, men mulighet for å demon­tere front og topp. Kabi­net­tet er sol­id, robust og tungt. Det er malt med svart ben­galakk, har opplyst skilt (neonlys) og en lysstripe langs kan­ten. (denne kan tas av om ønske­lig). På siden av kabi­net­tet er det laget oppheng for tas­tatur, som kan tas av om ønske­lig (det vil da være syn­lig et lite hull).

Mask­i­nen slås på med en bry­ter på utsi­den. Det er en egen strøm­forsyn­ing (med tilhørende bry­ter) for lysene, og indi­vidu­elle bry­tere på lysene.

klikk for større bilde klikk for større bilde
klikk for større bilde klikk for større bilde

Mask­i­nen…
…dri­ves av en Pentium2 har 512MB ram og et skjermko­rt med 128MB. Sys­temet er alt­så ikke av det nyeste, men mer enn nok til å dri­ve føl­gende sys­te­mer:

 

Sys­temMame32
Game­Ex

Win­dowsXP
Emu­la­tor­er Nestopia (Nin­den­to NES)
Zsnes (SuperN­in­ten­do SNES)
ePSXe (Playsta­tion 1&2)
Project 64 (Nintendo64)
Fusion (Sega Mas­ter Sys­tem II)
Antall SpillNES (2176)
SNES (1009)
Playsta­tion (50)
N64 ( 291)
SMS II (417)
Arcade (429)


Pentium2, 512 ram og et skjermkort med 128MB (husker ikke merket i farten). Av software har boksen følgende å by på: Pentium2, 512 ram og et skjermkort med 128MB (husker ikke merket i farten). Av software har boksen følgende å by på:

Kon­trollen
…er den svært så robuste “Tank­stick” fra X‑Arcade. Den kan lagre fire ulike forhånd­spro­grameringer (hvo­rav en lig­ger inne fast) slik at den kan brukes til å styre alle spil­lene på mask­i­nen. Det betyr at du kan spille alle de ulike emu­la­torene med denne ene kon­trollen. Den kan med svært enkle grep tas av mask­i­nen og brukes løst. Om ønske­lig kan man kjøpe over­ganger slik at den kan brukes rett på din orig­i­nale x‑box / playsta­tion! Se X‑Arcades egne web­sider for detal­jer! (NB: Samme kon­troll, men en tidligere ver­sjon uten scrolle­hjul)

 

klikk for større bilde klikk for større bilde

Ekstra kon­troller­pakke!
For den ulti­mate retro opplevelsen har jeg laget en ekstra pakke med orig­i­nale kon­trollere som kan brukes sam­men med Arcad­e­mask­i­nen. Jeg har laget til to USB porter ved siden av de innebyggede kon­trol­lene slik at man enkelt kan koble til rik­tig kon­troll til den emu­la­toren man vel­ger!

 

Pakken innehold­er føl­gende kon­trollere:
2 stk ORIGINALE SNES kon­trollere (kon­vert­ert til USB)
2 stk ORIGINALE NES kon­trollere (kon­vert­ert til USB)
2 stk ORIGINALE Sega Mas­ter Sys­tem II kon­troller (kon­vert­er til USB)

2 stk Playsta­tion 2 kon­trollere (med over­gang til USB)
1 stk Nin­ten­do 64 kon­trollere (med over­gang til USB)

klikk for større bilde

 

 

 

1 comment

  1. Mad sier:

    Jævlig nice! : o

Legg igjen en kommentar