Pokerbord Guide

guideBygge pokerbord?

Jeg har omsider gjort fer­dig arbei­det med poker­bor­dguiden min. Jeg håper den kan være til hjelp og inspi­rasjon for andre som ønsker å bygge sitt eget poker­bord. Min inspi­rasjon kom fra en nå ned­lagt side, nem­lig Gowzerpoker.com. Selv om mitt arbeid er inspir­ert av Gowz­er­spok­ers arbeid har jeg gjort en del endringer som jeg selv men­er er til det bedre.

Jeg har gjort mitt beste for å gjen­n­gi pros­essen på en let­tfat­telig måte, og håper på forståelse for at dette er første gan­gen jeg gjør noe slikt som dette. Skulle noe være uklart eller feil i guiden blir jeg svært glad for tilbakemeld­ing, og jeg vil forsøke opp­klare alle miss­forståelser eller uklarheter så snart som mulig.

Guiden kan fritt benyttes til per­son­lig bruk. Det vil si at du kan laste den ned og printe den ut til egen refer­anse. Men du kan på ingen måte gjen­n­gi den helt eller delvis i noen form eller i noe media uten skriftlig tila­telse fra meg. Alt innhold, tekst, bilder og illus­trasjon­er er beskyt­tet av lov om opphavs­rett. Skulle noen for­bryte seg mot dette vil det bli straf­fe­for­ful­gt med alle tilgjen­gelig midler.

Jeg har brukt mye tid og krefter på denne guiden, og håper at folk set­ter pris på, og respek­ter­er det arbei­det jeg har lagt ned. Det er helt gratis å benytte seg av denne guiden, men der­som du har brukt den til å bygge ditt eget poker­bord opp­for­dres du til å donere noen kro­ner til drift og ved­like­hold av denne web­si­den slik at flere kan få glede av innhold­et

Sider i Guiden: 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06

Legg igjen en kommentar