06

Mon­ter­ing

Nå er vi så godt som fer­di­ge! Vi har alle delene, så nå må de bare mon­teres.

Legg race­track­en din opp ned og sen­tr­er grun­nplat­en oppå. Finn frem skruer og skru fast! Sørg bare for å holde deg ute langs kan­ten slik at ikke skruene kom­mer i veien for sen­ter­plat­en. IKKE bruk skruer som er lengre enn 25mm ellers går de gjen­nom begge platene og øde­leg­ger hele pros­jek­tet! Du trenger ikke så mange skruer, 8 — 10 stk jevnt fordelt bør gjøre susen.

Mon­ter og skru fast beina om du skal ha det. Jeg kjøpte noen bil­lige på IKEA (Vika Falle) og de fun­ger­er utmer­ket. Følg egen bruk­san­vis­ning.

Så leg­ger du i sen­ter­plat­en og fes­ter denne med et par skruer fra under­si­den. Få en med­hjelperen din til å presse ned på sen­ter­plat­en mens du skrur den fast. Jeg har bare to skruer i sen­ter­plat­en, en på hver side (i utgangspunk­tet lig­ger denne godt nok uten skruer, men ved å sette i et par stk likev­el er vi sikker på at den hold­er seg på plass)


Til slutt legges railen på plass ytterst og grat­ulerer:
du har et fiks fer­dig poker­bord! Verre var det ikke!


(Det er ingen grunn til å skru railen fast da den lig­ger utmer­ket godt av seg selv. At den kan løftes av foren­kler rengjøring av bor­det!)


En stor takk til føl­gende per­son­er:

Ole Andre og Christo­pher, som hjalp til på pros­jek­tet
Far, som mer eller min­dre friv­il­lig stilte rom og verk­tøy til dis­po­sisjonLegg igjen en kommentar