04

Pokerbordguide — Side 4

Sen­ter­stykket — A‑platen

Nå går det unna! Vi har laget rail og race­track så da kan vi beg­ynne med sen­ter­stykket (alt­så det stykket av bor­det som er dekket med filt). Plat­en er allerede klargjort, dette er den biten vi saget bort da vi laget race­track. Ingen sag­ing i denne delen alt­så (fak­tisk er vi helt fer­dig med sagin­gen!).

Vi skal nå kutte til under­duk og filt, så for å ikke øde­legge kniv­en vår leg­ger vi grun­nplat­en vår (indre B) under sen­ter­stykket. Finn frem under­duken, eller det tynne skum­met om du val­gte det og legg det mel­lom de to trestykkene. Form­skjær grovt rundt sen­ter­stykket ditt slik at stof­fet er litt mer håndterlig når vi skal finkutte.

Ta av trestykket og påfør spraylim på både duk og plate (sjekk at du limer rik­tig side av plat­en slik at den pass­er tilbake i det hul­let vi kut­tet den ut fra!). Det er litt ulik frem­gangsmåte alt etter hvilken type lim du bruk­er, så det tar jeg ikke med, men sørg for å følge anvis­nin­gen på spray­bok­sen!


Når du så har fes­tet under­duken fast på sen­ter­stykket kut­ter du bort alt over­skud­det slik at det er helt jen­vt i kan­ten. Det anbe­fales å ha en med­hjelper til hele denne pros­essen (store stykker med tøy og tre klis­sete av lim kan være litt ure­g­jerlige).

Så var det fil­ten: Fil­ten jeg har brukt her er en microfiber / ull bland­ing fra Mag­nu­sander­s­son AB som jeg er meget fornøyd med. Jeg har siden byt­tet til ren ull, uten at jeg er like fornøyd med den. MA sender deg gladlig en fargeprøve av begge vari­antene slik at du kan få et inntrykk av forskjellen. Slitestyrken og egen­skapene er stort sett det samme (ull loer litt) så det er egentlig en smak­sak hva man vel­ger.


Legg sen­ter­stykket ditt oppå fil­ten, men under­duken ned. Beg­ynn å feste fil­ten på top­pen av den ene buen, med en fire — fem stifter. Gjør så det samme på mot­satt side slik at fil­ten er like stram hele veien når du job­ber deg rundt sidene. Som du ser på bildene bruk­te jeg en manuell stiftepis­tol. Det anbe­fales IKKE! Du må uansett ha en elek­trisk (eller en som går på trykkluft) når du skal kle railen med skai, så du kan like gjerne anskaffe den til denne fasen (og spare deg selv mye arbeid!)


Når du stifter fast fil­ten stram­mer du hele tiden duken mot den for­rige stiften du satt i. Blir det fold­er på under­si­den klip­per du over fold­en slik at duken kan brette seg skikke­lig (poenget er at det skal se bra ut på opp­si­den!) En kam­er­at som hjelper til med stram­min­gen anbe­fales på det varmeste!

Blir ikke duken skikke­lig stram / rynke­fri på første forsøk tar du ut noen stifter og stram­mer opp. Det er litt arbeid med denne pros­essen, men det er ikke spe­sielt vanske­lig. Vær tålmodig, metodisk og sørg for å ha en med­hjelper så går det lett som en lek.

Legg igjen en kommentar