03

Pokerbordguide — Side 3

Race­track — A‑platen

Vi job­ber oss innover på bor­det, og etter railen kom­mer vi til race­track. Jeg val­gte å gå for en 5″ race­track, noe som gir plass til drøyt tre stacks med chips mel­lom rail og filt. Finn frem målepin­nen din igjen og denne gan­gen skal vi alt­så ha 5″ etter railen, så vi måler ut 15″ (24″ minus 4″ rail og 5″ race­track) og lager hull på van­lig måte.

Denne lin­jen vil bli syn­lig (over­gan­gen mel­lom race­track og filt) så her må du være meget nøye med måling og sag­ing!

klikk for større bildeDu bruke et fin­tan­net blad på stikksagen din og noen men­er du også bør tape over streken du skal sage etter. Jeg val­gte å ikke tape, og opplevde ikke noe prob­le­mer med flis­ing, men vil du være helt trygg bruk­er du tape. (OBS: vel­ger du å tape må du være nøye med å rive tapen av MED treretnin­gen! Riv­er du mot­satt vei vil du flise opp den fine plat­en din langt verre enn stikksagen gjør!)Når du er klar bor­rer du et hull på innsi­d­en av streken og sager ut! Lykke til!


klikk for større bildeEt tips jeg ikke har tatt opp tidligere i guiden er at der­som du skal gjøre dette om vin­teren så må du ha en varm og tørr plass til beis­ing og lakker­ing. Har du ikke det må du impro­vis­ere. Jeg laget mitt bord i desem­ber og endte opp med å lakkere bor­det på badet.

Det gikk fint, men bare for­di sam­boeren var bortreist…klikk for større bilde

Vil du prøve ut hvor­dan eventuelle farg­er blir seende ut bruk­er du et av de avkappede hjørnene du har liggende. Jeg bruk­te Herdins lakkbeis, nr 715 Alm­rød, og trest­jern­er halvblank klar­lakk. Under­søk med din lokale jern­vare /malingsforretning for å finne den du vil ha.

Når du har fun­net farge og lakk er det bare å sette i gang. Først ett strøk med beis som så må herde (i mitt til­felle 24 timer) før du kan pusse den lett ned og beg­ynne lakkerin­gen. Hvorvidt man trenger å pusse eller ikke mel­lom hvert strøk med lakk er ofte oppe til diskusjon: Jeg anbe­faler det og gjorde det selv! Poenget er å få bort ALLE uren­heter som har satt seg i lakken. Det min­ste støvko­rn skaper ujevn­heter. Jeg bruk­te 4–5 strøk med lakk, men jeg har lest om andre som har måt­tet lakke opp til ti strøk for­di de slurvet med pussin­gen / rengjørin­gen mel­lom strøkene.


klikk for større bilde

 

 

Slik så min race­track etter 3–4 strøk med lakk.

Legg igjen en kommentar