Pokerbordet

Bygge Pokerbord

Å bygge sitt eget poker­bord er en fan­tastisk opplevelse. Følelsen av å spille på et bord du har lagt ned svette blod og tår­er i er i seg selv grunn god nok til å starte sitt eget pros­jekt., om så ikke skulle være til­fel­let, så er i alle fall tanken på å imponere gut­ta inspi­rasjon så det hold­er.

Hvem som kan bygge poker­bord? Alle! Under­teg­nede er ikke spe­sielt begavet hva snekkeryr­ket angår, og mine med­hjelpere på pros­jek­tet kan neppe kunne kalles ekspert­er. Men med det sagt, du bør ikke være helt vekke heller. Du må vite hva en stikksag er, og ha en grunn­leggende forståelse av hvor­dan en meter­stokk brukes.

Mitt pokerbord

Så hvor­dan har det seg at jeg kom til å bygge poker­bord? Vel, det hele beg­y­nte vel som­meren 2005. Jeg hadde spillt pok­er i noen år, spe­sielt på gym­naset, men det siste året roet pok­er­en­tu­si­as­men seg veldig. Men så en dag kom jeg i skade for å kjøpe meg noen sje­tonger på eBay, og da var det gjort. Faste pok­erkvelder i heimen ble snart etablert, og behovet for et mer skikke­lig bord en det van­lige stue­bor­det meldte seg raskt. En table­top ble kjøpt, uten at jeg kunne føle meg til­fred­stilt med det.

Men inne på Den Norske Pok­er­si­den ram­let jeg over noen bilder av hjem­me­byggede bord, og jeg var en for­t­apt mann… Jeg bestemte meg med en gang om at et slikt bord SKULLE jeg ha, og gikk i gang med å finne teg­ninger / plan­er og leverandør­er. Over­sikt over hvor jeg kjøpte mate­ri­alet og hvor mye det kostet kan du se på denne siden.

Det tok meg rik­tig­nok nesten et halvt år å sette planene ut i livet, noe som i hov­ed­sak skyldes usikker økono­mi (hørte jeg noen si stu­dent?). Det er nem­lig en viss invis­ter­ing å bygge et slikt bord, mitt bud­sjett var på 3000,- men som jeg har nevnt på mate­ri­alover­sik­ten er det nok mulig å bygge bor­det bill­gere enn det jeg gjorde. Et godt råd er i alle fall å plan­legge alt før du går til innkjøp, slik at du ikke får deg noen ube­hagelige overaskelser…

Min inspi­rasjon

Jeg må gi all ære til Gowzerpoker.com som var min inspi­rasjon og lev­erte guiden jeg bruk­te til å bygge mitt bord. Han har dessverre måtte stenge ned siden sin grun­net høye utgifter, men om du ønsker orig­i­na­lene bak min metode er han man­nen å snakke med. Jeg har gjort min­dre endringer i forhold til hans plan­er, da jeg gjorde noen ting annerledes, men i hov­edtrekk er det samme metode.

Gowzerpoker.com er stengt ned, men min Guide finner du her: POKERBORD GUIDE

Legg igjen en kommentar